Rượu Vang Quota29 Primitivo Igt Salento – 1500Ml

QUOTA29 PRIMITIVO IGT SALENTO – 1500ML
Giống Nho: 100% Primitivo
Xuất xứ: Salento
Nồng độ: 14%
Thể tích: 750ml
Loại: Vang đỏ
Màu sắc: Màu đỏ ruby ánh tím.