Rượu Vang Champagne Dc Demi Sec

CHAMPAGNE DC DEMI_SEC – 750ML
Giống Nho: 100 % Pinot Meunier
Xuất xứ: Champagne
Nồng độ: 12%
Thể tích: 750ml
Loại: Vang sủi tăm
Màu sắc: Màu trắng
Xếp hạng: Grand Gru