Rượu Vang Titan Icon

TITAN ICON – 750ML
Giống Nho: Cabernet Sauvignon
Xuất xứ: Curico Valley
Nồng độ: 14%
Thể tích: 750ml
Loại: Vang đỏ
Màu sắc: Màu đỏ đậm
Đánh giá: 9/10 điểm.